035-6267484

Onze stijl van trainen

PRAKTISCH
PERSOONLIJK
RESULTAATGERICHT

Deze slogan hebben we niet voor niets. De woorden zijn kenmerkend voor ons werk, van oriëntatie en voorbereiding t/m evaluatie en borging. Onze trainingen zijn praktisch als het kan en diepgaand als het helpt. We trainen met de praktijk van onze deelnemers in gedachten. Theorie doen we compact en interactief, met veel ruimte voor praktijksituaties van de deelnemers. We doen veel praktische oefeningen: altijd gericht op jouw resultaat.

JE KUNT MEER DAN JE DENKT

Dat is onze basisovertuiging. Vanuit die optimistische benadering dagen we je uit je grenzen op te zoeken en een stap verder te zetten. Met ‘Dat kan ik niet hoor’ of ‘Oei, dat is wel erg moeilijk’ kom je bij ons niet zomaar weg. Je mag dan rekenen op een respectvolle reactie van je trainer die je uitnodigt en uitdaagt extra hard je best te doen. Dat doen we omdat we al zo vaak gezien hebben dat mensen meer kunnen dan ze denken. Dat maakt ons vak zo mooi.

VEILIG UIT JE COMFORTZONE

Wij moedigen je aan uit je comfortzone te stappen. Dus niet blijven hangen in “zo ben ik nu eenmaal”, maar kijken of je je grenzen kunt oprekken. Immers, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Je grenzen opzoeken is soms best ongemakkelijk of spannend, maar ook noodzakelijk want anders verandert er niets. Van ons mag je verwachten dat we voor een veilige leeromgeving zorgen waarin het voor jou OK is om je grenzen op te rekken. Zodat jij zóver buiten je comfortzone durft te stappen dat je een stevige ontwikkeling doormaakt.

EIGENAARSCHAP

Wij geloven in de theorieën en technieken die wij gebruiken. Omdat ze beproefd en praktisch toepasbaar zijn. Je mag van ons tips en suggesties verwachten vanuit onze ruime praktijkervaring. Dus ja, het is ons vak en we hebben ervoor ‘doorgeleerd’. En je kunt veel van ons opsteken. Maar toch hebben wij niet de illusie dat wij de wijsheid in pacht hebben. En we weten ook dat blijvende groei niet alleen ontstaat omdat wij zeggen dat iets werkt. Daarom vinden we niet dat je onze tips klakkeloos moet overnemen, want wij geloven nog meer in eigenaarschap. Vanuit jouw eigenaarschap maak jij je eigen keuzes. Jij zit aan het stuur! Wij hangen dus niet de goeroe uit, maar geven je de ruimte om zelf te ontdekken wat in jouw praktijk het meest effectief is én bij jou past. Daarin geven we ruimte voor een goed gesprek tussen de deelnemers om ervaringen, valkuilen, successen en tips uit te wisselen, want er is veel om van elkaar te leren. Zodat jij uiteindelijk een bewuste keuze kunt maken voor effectief gedrag.

WIJ MAKEN LEREN LEUK

Onze trainingen zijn altijd interactief, dynamisch en energiek. Met veel oefeningen, ervaringen en experimenten. En gevarieerd in werkvormen. Praktisch als het kan, diepgaand als het helpt. Daarmee weten we de aandacht goed vast te houden en is het nooit droog of saai. We horen vaak van deelnemers dat de tijd is omgevlogen. We werken hard in een ontspannen sfeer en lachen daarbij graag. Want leren mag best leuk zijn! Ja toch?

EEN HOOG DOE-GEHALTE

Wij vinden praktijk belangrijker dan theorie. Theorie is een middel, geen doel. Dus bij ons geen lange presentaties of dikke trainingsmappen met theoretische verhandelingen. Wel af en toe een kort, interactief gesprek over een model of een theorie. Of een lekker praktijkgerichte uitleg. Plus een bondige hand-out als het iets toevoegt. En dan gaan we weer oefenen, ervaren, inzichten opdoen, experimenteren en van elkaar leren. Een hoog doe-gehalte dus.

PRAKTIJKGERICHT

Wij zoeken steeds naar werkvormen die nauw aansluiten op jouw praktijk. Want daarmee is het leereffect het grootst.
Als we oefenen, dan doen we dat bij voorkeur met échte situaties, door jou ingebracht. Op die manier maken we van een oefening een ervaring.
Welke werkvorm we ook kiezen, alles is gericht op jouw leerproces.
Dus altijd persoonlijk, praktisch en resultaatgericht.

VEELZIJDIG EN INSPIREREND

Veel experimenteren en ervaren. Van binnen naar buiten en andersom. Zelfreflectie en feedback van anderen. De vaart erin of juist rustig aan. Individueel en in de (sub)groep. Denken, voelen en doen. Diepgaand als het nodig is, luchtig en relativerend waar het kan. We werken hard op een ontspannen manier. Serieus, met ruimte voor humor. De tijd vliegt. Letterlijk in beweging of even stilstaan. Voor iedere leerstijl. Vaak net even anders.

Onze stijl van trainen 1

Het 10 – 20- 70 leerprincipe

Volgens dit principe leren mensen:

  • 10% tijdens een training
  • 20% van anderen
  • 70% door praktijkervaring

Of de percentages precies (tot achter de komma) kloppen, dat is niet onderzocht. Maar het principe herkennen wij duidelijk in onze praktijk.

10%: Trainen

Daarom hebben wij een trainingsstijl die eigenaarschap stimuleert. Daarmee sporen wij onze deelnemers aan om in hun eigen praktijk bewust met hun leerproces om te gaan. Zodat je altijd een weloverwogen keuze kunt maken voor effectief gedrag.
En door de 10% (training) aantrekkelijk ‘in te pakken’ en te focussen op de voordelen van nieuw gedrag (succes vieren), is de kans groot dat de deelnemer de ingezette lijn doortrekt in de praktijk.

Dus in de eerste 10% werken wij al aan de laatste 70%. Omdat we het fijn en belangrijk vinden dat ons werk blijvend resultaat oplevert.

20%: Leren van elkaar

Zowel tijdens als ná de training bieden wij onze deelnemers de gelegenheid om van elkaar te leren (20%).
Tijdens de training met goede gesprekken tussen de deelnemers om ervaringen, valkuilen, successen en tips uit te wisselen. En door veel met elkaar te oefenen en onderling feedback te geven en te ontvangen.
Wij stimuleren dat de deelnemers in de praktijkperiodes (tussen trainingsblokken en ná de training) contact met elkaar hebben.
Die 20% van het leren helpt jou om uiteindelijk een bewuste keuze te maken voor effectief gedrag en dit toe te passen in jouw eigen praktijk (70%).

70%: Praktijkervaring

Zo helpen we jou een stevige basis te leggen om in jouw praktijk op verder te bouwen. Dat begint al in de praktijkperiode(s) tussen de trainingsdagen. 
Dat vraagt de nodige energie en tijd van jou. Met vallen en opstaan. Totdat je bent waar je wilt zijn. Daarin doen we een beroep op jouw eigenaarschap en vragen we een stevige inzet van jou.
Omdat we de valkuil kennen die ‘waan van de dag’ heet, stimuleren en helpen we je om je eigen praktijkopdracht(en) te formuleren, passend bij jou en je omgeving. Wij letten erop dat je praktijkopdrachten concreet zijn en gericht op het opdoen van succeservaringen. Want dat geeft zelfvertrouwen en motiveert om verder te groeien.

AANDACHT NA DE TRAINING

Maar we laten je er niet alleen voor staan. Ook ná de training mag je op onze ondersteuning rekenen. Je kunt altijd een vraag stellen of een lastige situatie aan ons voorleggen (en niet alleen de eerste paar weken na de training).

Dit doen we in principe via de mail, maar als het nodig of handiger is, bellen we je. 

Onze aandacht voor jou stopt niet na de training!

PRAKTISCH
PERSOONLIJK
RESULTAATGERICHT
TRAINEN