035-6267484

Training Intervisie

Leren van en met collega's

Intervisie is een krachtige manier om met en van andere professionals te leren. Met intervisie toets je je eigen gedrag en opvattingen en bespreek je je ontwikkeling met collega’s. Zo blijf je samen scherp. Ook als je bijvoorbeeld vanuit je dagelijkse praktijk te weinig voeding voor je ontwikkeling krijgt.

INTERVISIE = LEREN VAN ELKAAR

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering met betrekking tot werkvragen en -problemen, in een groep die bestaat uit ‘gelijken’. Het doel is om tot inzichten en oplossingen wat betreft houdings- en/of gedragsverandering te komen. Dat gebeurt binnen een ervaringsgericht en zelfstandig leerproces, in een samen bepaalde structuur of overlegvorm.

Kortom: intervisie is een manier om met collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij gaat het altijd over de ‘inbrenger’ en zijn/haar competenties.

WAAROM INTERVISIE?

Stel: jij en je collega’s willen wel ontwikkelen, maar jullie hebben geen tijd, zin of budget om naar die meerdaagse externe training te gaan. Bovendien hebben jullie allemaal andere leerdoelen. En eigenlijk weten jullie ook wel dat er heel veel collectieve kennis en ervaring in het team zit om elkaar een stap verder te helpen bij individuele vraagstukken.
Dan is intervisie een perfecte manier om met en van elkaar te leren.

INTERVISIEMETHODES

Er zijn veel verschillende intervisiemethoden. Van kort en praktisch tot diepgaand en persoonlijk.
De door ons gebruikte methode hangt van de groep en de ingebrachte casussen af. Soms gebruiken we één methode voor alle ingebrachte situaties. Vaak bekijken we per ingebrachte vraag welke methode het beste aansluit.
Op die manier leert de groep meerdere methodes kennen. Daarnaast kunnen ze een goede inschatting maken welke methode het beste bij de ingebrachte vraag en de inbrenger past.

PRAKTISCH
PERSOONLIJK
RESULTAATGERICHT
TRAINEN

BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGE INTERVISIE

Intervisie is in essentie een proces dat de deelnemers zelfstandig doen. Toch worden wij vaak gevraagd om de eerste sessies van een nieuwe intervisiegroep te begeleiden. Logisch, want dan kan de groep zich eerst focussen op de inhoud en de daarvoor benodigde vaardigheden, terwijl een externe professional het proces bewaakt en tips geeft.

Omdat wij voorstanders van eigenaarschap zijn, zorgen we ervoor dat de groep de intervisie zo snel mogelijk zelf oppakt. We maken onszelf dus zo snel mogelijk overbodig. Dat doen we door in een vroeg stadium één van de deelnemers de rol van co-begeleider te geven. Zodra dat mogelijk is, draaien we de rollen om. De co-begeleider wordt dan de primaire begeleider, onder supervisie van een Oraki-trainer. Als dat goed verloopt, verdwijnen wij uit beeld. De groep kan de intervisie dan zelfstandig en vol vertrouwen voortzetten.

INTERVISIE IS VOOR IEDEREEN

Bij ons zul je niet horen: ‘Daarvoor moet je hoger opgeleid zijn’ of ‘Dat is alleen vanaf een bepaald schaalniveau’ of ‘Dat is alleen voor managers’.
Wij vinden dat intervisie voor iedereen is die open staat om te leren van collega’s (en zij mogen van jou leren) en die de communicatieve basis (écht luisteren en vragen stellen) redelijk onder de knie heeft. Of dat binnen de intervisie snel wil leren.

Zo, nu we dat eventuele misverstand uit de weg geruimd hebben, stel: je wil je functioneren als professional verder ontwikkelen, maar je hebt geen behoefte aan een langdurige en dure externe training. Je weet dat er in je organisatie meer mensen in soortgelijke functies zijn, die net als jij nog effectiever willen worden. En je weet ook dat er bij die collega’s heel veel collectieve kennis en ervaring zit, die anderen verder kan helpen bij individuele vraagstukken. In dat geval kies je voor intervisie. Daarmee werk je aan je ontwikkeling in een groep collega-professionals en profiteert de organisatie mee.

Dus iedereen is gebaat bij Intervisie. Hieronder twee lijstjes: wat je als professional én als organisatie hebt aan intervisie:

ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS

 • Collegiale advisering: je wisselt ervaring, inzichten en kennis uit. Je leert van andere professionals en zij van jou.
 • Je krijgt (een beter) inzicht in je eigen functioneren. Blinde vlekken worden zichtbaar.
 • De opgedane inzichten werken motiverend en kwaliteitsverhogend.
 • Je verbetert een scala aan vaardigheden: luisteren, (open) vragen stellen, inlevingsvermogen, uitstellen van je oordeel, oplossingsvermogen, (zelf)reflectie.

 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

 • De deelnemers breiden hun kennis en ervaring uit.
 • Persoonlijke lastige situaties worden in de groep ingebracht, waardoor iedereen ervan kan leren.
 • Samenwerking en kwaliteitsbewustzijn groeien.
 • Deelnemers ontwikkelen hun (zelf)reflecterend vermogen, waardoor scherpte ontstaat.
 • Het lerend vermogen neemt toe (individueel en collectief).
 • Gedeelde opvattingen, normen en waarden worden zichtbaar, waardoor collectieve professionaliteit groeit.
 • Leren van elkaar: een impuls aan de lerende organisatie.

 

Training Intervisie

INTERVISIE IN JOUW ORGANISATIE?

Denk je (of weet je) dat intervisie iets is voor jouw organisatie? En wil je door een externe professional op gang geholpen worden?
Of heb je nog twijfels over wat het beste is voor jouw organisatie? Ben je benieuwd naar onze ideeën?

Bel dan naar 035 – 626 74 84 en vraag naar Peter Oosting.
Of vul het contactformulier hieronder in. Een oriënterend gesprek is snel geregeld. We denken graag mee en zullen je eerlijk adviseren.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

MAAK KENNIS MET ONZE TRAINERS