035-6267484

Wij hebben als organisatie de training ‘Overleggen voorzitten’ voor alle 35 collega’s afgenomen bij Oraki. De reacties daarop waren heel positief, hoeveel ze geleerd hadden en hoe fijn het was om praktische handvatten te krijgen.
Er is zelfs een fear of missing out ontstaan bij een aantal collega’s dat niet mee kon doen. We nemen de training dus nóg een keer af én we willen er graag een (bijvoorbeeld) jaarlijkse herhaling van maken.

En nu: toepassen in de praktijk!